LS4 Castra elbillader og campinguttak 2 uttak forriglet m/måler

Artikkelnr: 353916
El.nummer: 353916

Beskrivelse

Komplett stolpe for montering på betongplate, eller montering på jordfundament 2449896 (ekstrautstyr).

Med økende salg av elbiler melder også behovet seg for å kunne lade elbilen på campingplassene på en trygg og enkel måte.

Med LS4 Castra løses dette ved å fordele tilgjengelig effekt mellom campingvognen og elbilen uten at sikringen løser ut.
Strømmen deles mellom CEE campinguttaket og Type 2 uttaket og sikringen er på 16A.

Ladestasjonen ivaretar også sikkerheten ved eventuelle DC feilstrømmer.
Type 2 uttaket sikrer trygg lading av elbilen, da denne er spesielt utviklet
til dette formålet, og man unngår lading via schuko og skjøteledninger.

Sikringer og målere er plassert på utsiden av stolpen under et låsbart lokk.
Dette gjør det enkelt å slå på strømmen igjen for brukeren om kombiautomaten
har løst ut. Det er også enkelt å lese av strømforbruket i displayet på måleren.

Videopresentasjon av Castra (Svensk)

Bestykning:
2 forriglede låsbare strømuttak CEE UI 216-6 i henhold til gjeldende krav.
Disse kan kun strømsettes når plugg er koblet til.
2 Type 2 mode 3 uttak for elbil.
4 Stk. Kombiautomater 2 polet 16Amp C, Type A.
2 Stk. Målere GNM 1D enfase 32A med pulsutgang.
Koblingsstykker 50q Alu/Cu for montering i rygg av stolpe.
Høyde ferdig montert = 1400mm

Garo Campingsøyler 2021