Komplett campingsøyle 4 uttak uten måler

Artikkelnr: 5603
El.nummer: 5603

NEK 400:2022 708.55.101.1sier følgende:
Stikkontakter skal ha en kapslingsgrad tilsvarende IP44 eller en slik kapslingsgrad skal etableres ved hjelp av en kapsling.
For å hindre at kontakter i en stikkontakt er spenningssatt når de er tilgjengelige, skal hver stikkontakt være forriglet.

På GARO MVR strømsøyler for camping er strømuttakene ikke tilgjengelig, og skjult inne i en låsbar kapsling både når uttaket er i bruk eller ikke.
GARO tolker krav om forrigling som ikke relevant for denne typen strømsøyle da uttakene ikke er tilgjengelige.
Vi presiserer også at denne type strømsøyle kun egner seg til campingplasser med faste langtidsplasser som alltid er fast tilkoblet strøm
i stikkontakt bak låst luke på campingsøylen Tolkning og plassbruk må likevel diskuteres avklares med eier/bruker som må ta stilling til dette.

Det må benyttes LS4 campingsøyler med forrigling der det er døgngjester og korttidsgjester.

Beskrivelse

Komplett stolpe 1569073 med jordfundament for ned graving.
2 Innsatser 1569053 med strømuttak for camping med kWh timetellere.
4 Stk. Stikkontakter rundstift 2 pol 16A + Jord
4 Stk. Kombiautomater 2 polet 16Amp C, Type A.
2 Topphus 1569055 PDL400 med 2 separate låsbare luker med systemlås.
Koblingsstykker 50q Alu/Cu for montering i rygg av stolpe.
Stekkavlastning, samt nødvendig kabel fra koblingsstykket
og opp i toppen av søylen.
Høyde ferdig montert = 1250mm

GARO MVR campingsøyler

Monteringsanvisning PN100 – PDLN400 – MVR-A – PFR – PFE – PFD